Regulamin domku Przy Cegielni

REGULAMIN DOMKU PRZY CEGIELNI

 1. Najemca w ciągu godziny po przyjedzie dokonuje odbioru domku tzn. sprawdza wszelkie urządzenia np. meble, okna, szafy. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie właścicielowi.
 2. Opłata za pobyt i opłata miejscowa uchwalona przez Radę Miejską w Krynicy Zdroju płatna jest gotówką w całości za cały okres z góry z chwilą przybycia do domku i stanowi równocześnie akceptację regulaminu.
 3. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.
 4. Najemca zobowiązuje się do złożenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 1 000 zł za cały pobyt. Kaucja płatna jest w gotówce w dniu przyjazdu i zwracana w gotówce w dniu wyjazdu.
 5. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i odpowiadają finansowo za szkody powstałe w domku w czasie pobytu (z ich winy). Równocześnie wyrażają zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na ich koszt.
 6. Pobyt rozpoczyna się w pierwszym dniu od godz. 15.00 i kończy w ostatnim dniu do godz. 10.00. Na prośbę Najemcy, w miarę możliwości godziny te mogą ulec zmianie.
 7. Cisza nocna obowiązuje w godzinach nocnych od 22 do 6 rano.
 8. Najemca nie może zapraszać do domku bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym dodatkowych osób. W przypadku przebywania w domu lub dokwaterowania (nocowania) dodatkowych osób (poza liczbą osób uzgodnioną na pobyt) Wynajmujący naliczy dodatkową opłatę w wysokości 200 zł za każdą niezgłoszoną osobę x w każdy dzień pobytu.
 9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domu nie wolno używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych itp.. Zabrania się wnoszenia do domu materiałów łatwopalnych oraz materiałów wybuchowych.
 10. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 11. W DOMKU obowiązuje całkowity zakaz palenia i zaśmiecania terenu podległego niedopałkami.
 12. Na terenie domku i posesji obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.
 13. Prosimy o używanie wyposażenia i sprzętów zgodnie z jego przeznaczeniem.
 14. Prosimy nie chodzić w butach po domu. I nie zostawiać mokrych butów na drewnianych stopniach schodów.
 15. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 16. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domku (środki pieniężne, biżuterię, dokumenty).  Miejsce postojowe przy domku jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 17. W domu obowiązuje selekcja śmieci, należy wyrzucać je do odpowiednio oznaczonych pojemników – wewnątrz domu a następnie do odpowiednio oznaczonych pojemników znajdujących się na zewnątrz domu.
 18. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów domu oraz jego wyposażenia w zakresie przekraczającym normalne użycie i nie będące wynikiem niezależnej od Najemcy awarii, Wynajmujący potrąci z kaucji kwotę niezbędną do dokonania naprawy lub stanowiącą równowartość rzeczy całkowicie uszkodzonej lub nie nadającej się do naprawy. Jeśli wysokość kaucji nie jest wystarczająca do pokrycia szkód, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia brakującej kwoty.
 19. Kwota kaucji przepada w całości w następujących przypadkach:
  – stwierdzenia, że w pomieszczeniach domu złamano zakaz palenia;
  – w przypadku uruchomienia czujki dymowej;
  – w przypadku stwierdzenia, że ilość osób korzystających z domku jest większa niż liczba zadeklarowana i opłacona;
  – w przypadku zakłócenia porządku publicznego – ciszy nocnej, w szczególności jeśli wywoła to interwencję Policji lub Straży Miejskiej.
 20. W dniu wynajęcia domku domek jest posprzątany. Uprzejmie proszę o oddanie go w takim samym stanie.
 21. Za dewastację domku użytkownicy będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 22. Teren domku jest stale monitorowany.
 23. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu. Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Najemcy i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu.

Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem obiektu i przestrzeganie jego zasad. Z góry dziękuję. 

Szukaj

kwiecień 2024

 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

maj 2024

 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Dorośli
0 Dzieci
Zwierzęta
Rozmiar
Cena zł
Udogodnienia
Budynków

Compare listings

Compare