Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji i wynajmu Domku przy Cegielni

By wynajem domków stał się przyjemnym i niezapomnianym wspomnieniem z pobytu prosimy wszystkich naszych gości o zapoznanie się z regulaminem.

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domku. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 30% zadatku od całej ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.II. Rezerwacja i zasady płatności 
 2. Zapytania w sprawie rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailem lub przez formularz na stronie internetowej www.przycegielni.pl
 3. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na
  SIRADJE Jerzy Adamczyk
  ul. Kazimierza Wielkiego 31A, 33-383 Tylicz
  MBank: 42 1140 2004 0000 3202 4435 7544kwotę zadatku, o którym mowa w pkt. 1 w ciągu 2 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy) od chwili zgłoszenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej. W tytule przelewu należy wpisać:
  • Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji,
  • uzgodniony termin pobytu,
  • liczbę osób,
  • nr telefonu,
  • adres mailowy.
 4. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. I opisane w POLITYKA PRYWATNOŚCI | RODO
 5. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy Regulamin najmu i Regulamin pobytu w Domku.
 6. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy. Dopuszczalna jest płatność całości kwoty za pobyt przelewem – pod warunkiem zaksięgowania wpłaty na rachunku Wynajmującego przed rozpoczęciem najmu.
 7. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
 8. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana. Dlatego przy rezerwacji prosimy dokładnie sprawdzić daty przyjazdu i wyjazdu. 
 9. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 1000 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku.
 10. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Właściciela Domku, zadatek nie podlega zwrotowi.
 11. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu z Właścicielem Domku, przy uwzględnieniu wolnego terminu.
 12. Anulowanie rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem najmu, lub w trakcie najmu wiąże się z poniesieniem przez Wynajmującego opłaty o wartości 100% kosztu najmu.
 13. Cena najmu nie obejmuje opłaty klimatycznej.

III. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które każdorazowo wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmian i są przesyłane Rezerwującemu drogą korespondencji e-mailowej na adres wskazany w formularzu rezerwacyjnym.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Wynajmującym a Rezerwującym, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia rozstrzyga właściwy Sąd powszechny.

Życzymy udanego pobytu!

Szukaj

maj 2024

 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

czerwiec 2024

 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 Dorośli
0 Dzieci
Zwierzęta
Rozmiar
Cena zł
Udogodnienia
Budynków

Compare listings

Compare